Apzināta piekrišana

Pirms uzsākt dalību, katram dalībniekam ir jāpiekrīt piedalīties.

Es saprotu, ka mana dalība ir brīvprātīga un ka es varu to pārtraukt jebkurā laikā bez paskaidrojumiem.
Ar šo Jūs tiekat informēts/a, ka visi saņemtie dati ir anonīmi.

Uzmanību! Sekojošajā materiālā var tikt iekļauts saturs kas nav piemērots nepilngadīgām personām.

Ar šo es apstiprinu, ka esmu vismaz 18 gadus vecs/a un piekrītu piedalīties šajā pētījumā.